top of page
Stationery

בקשת שינוי בהזמנה קיימת

חשוב לקרוא את ההנחיות והכללים לביצוע השינוי בתחתית המסמך 

לעדכן את השדות הרלוונטיים ולשלוח את הבקשה בלחיצה על כפתור שלח בתחתית המסמך - בהצלחה.

טיסת הלוך - האם לבצע שינוי ?
טיסת חזור - האם לבצע שינוי ?
לתשומת לבך הנחיות ביצוע שינויים בהזמנה קיימת :

בקשתך נשלחה בהצלחה

בקשתך נשלחה בהצלחה

bottom of page